* ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  Ναύαρχου Βότηση 18 Καλλ. (στο παλιό ιππόδρομο) τηλ.2109404454